Israel — Jumalan silmäterä

Israel on yksi koko Raamatun läpi kulkeva teema. Jumala valitsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta syntyvän Israelin kansan omaisuuskansakseen, jolle hän antoi lupaukset ja liitot, ja jonka kautta hän on ilmaissut itsensä ja antanut meille Sanansa, Raamatun, ja Poikansa Messias Jeesuksen. Jumala valitsi puhua ihmiskunnalle Israelin kansan kautta. Jumala on muuttumaton Jumala läpi koko Raamatun.

Jumalan valinta ja kutsumus Israelin kansan kohdalla perustuu Jumalan armoon ja uskollisuuteen. ”Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu” (Room. 11:29). Jumala kutsui Abrahamin lähtemään ja sitoi tähän lähtemisen kuuliaisuuteen lupauksen siunauksesta (1. Moos. 12:1–4). Kanaanin maassa Jumala teki liiton Abrahamin kanssa koskien Israelin maata ja kansaa (1. Moos. 15), ja liitto vahvistettiin myöhemmin Iisakille ja Jaakobille. Kyse ei ollut kansan erinomaisuudesta tai onnistumisesta vaan Jumalan suvereenista armovalinnasta (5. Moos. 7:6–9; Hes. 36:22).

”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat — Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” (Jer. 31:35–37)

Korvausteologia ei ole raamatullinen

Jumala ei ole hylännyt kansaansa, vaan hänellä on edelleen suunnitelma omaisuuskansalleen. Paavalin mukaan juutalaisen kansan lankeemuksen kautta pelastus tuli pakanakansoille ja lopulta Israelin armoihin ottaminen merkitsee elämää kuolleista, siis ylösnousemusta (Room. 11:11–15). Israelilla kansana on vielä tärkeä merkitys ja tehtävä tulevina päivinä.

Kristikunnassa on kuitenkin pitkään ollut vallalla ns. korvausteologia, joka on jälleen nostanut päätään herätyskristillisyydenkin piirissä. Sen mukaan Jumalan liitot ja lupaukset Israelin kansalle olisivat päättyneet Jeesukseen, jonka Israel kansana siinä vaiheessa hylkäsi, ja Israelille annetut lupaukset olisi sen jälkeen soveltuvin osin siirretty seurakunnalle. Raamattu ei kuitenkaan tue tällaista näkemystä.

Todellisuudessa uusi liitto luvattiin tehdä ensisijaisesti Israelin kansan kanssa (Jer. 31:31). Se, että ihmiset kaikista kansoista ovat päässeet mukaan uuteen liittoon uskon kautta Jeesukseen, ei sulje pois Jumalan uskollisuutta Israelille, josta jäännös on säilynyt läpi vuosituhansien myös Israelin maassa. Korvausteologia ja sen mukanaan tuomat juutalaisten vainot ovat olleet suuri este juutalaisen kansan saavuttamisessa Jeesus Messiaalle.

Jumalan sana on luotettava

Israel-teologiassa on kyse myös Raamatun luotettavuudesta ja jumalakuvasta. Onko Raamattu meille kokonaan Jumalan sanaa, myös Vanha testamentti? Onko meidän Jumalamme luotettava, uskollinen ja armollinen? Jos hän olisi Israelin kansan tottelemattomuuden tähden muuttanut suunnitelmiaan, yhtä hyvin hän voisi muuttaa mielensä myös seurakunnan tottelemattomuuden vuoksi. Äärimmilleen vietynä tämä on islamin sanoma ja jumalakuva. Emme voi kristittyinä yhtyä tällaiseen näkemykseen Jumalasta.

Jumala on jo vuosikymmenien ajan ollut kokoamassa omaisuuskansaansa takaisin heidän omaan maahansa, Israelin maahan. Raamatun profetiat täyttyvät meidän silmiemme edessä. Sekin päivä Sakarjan ennustuksen (12:10) mukaisesti vielä tulee, jolloin juutalaiset kansana katsovat oman lävistetyn Messiaansa puoleen ja itkevät häntä, kun he tajuavat, kuka hän on. Silloin he toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi sanomalla ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä”. Jeesus on tulossa paitsi Ylkänä seurakunnalleen myös Kuninkaana omaisuuskansalleen Israelille sekä koko maailman Herrana.

Tehtävämme on lohduttaa

Meidän tehtävämme seurakuntana ja yksilöinä on siunata Israelia ja lohduttaa Jumalan paljon kärsinyttä omaisuuskansaa. Meidän tehtävämme on herättää juutalaisissa halu palata heidän oman Jumalansa ja Messiaansa Jeesuksen luokse (Room. 11:14). Jo nyt monet yksilöt löytävät Jeesuksen omana Pelastajanaan, usein Vanhan liiton profetioiden kautta, tulevat näin oksastetuiksi omaan öljypuuhunsa ja pääsevät mukaan morsiusseurakuntaan.

Sielujemme vihollinen saatana kuitenkin vihaa Israelia ja tahtoisi tuhota sen, koska se liittyy erottamattomasti Jumalan lopun ajan suunnitelmiin. Maallinen tiedonvälitys on jo vuosikaudet mustamaalannut Israelia. Se on hiljalleen muokannut ihmisten mieliä — myös kristittyjen — korvausteologian suuntaan. Siksi meidän on oltava hereillä suhteessa Israeliin, koska kyse on paitsi omaisuuskansasta myös Jumalan sanasta ja Raamatun jumalakuvasta. Meidän tulee seistä Israelin rinnalla ja edistää oikeaa ja raamatullista tietoa Israelista.

Kaija Turunen