Uskoontulon ensiaskeleet

Uskoontulon ensiaskeleet

Jo ennen kuin maailmankaikkeus luotiin, Jumalan tarkoitus oli, että ihminen eläisi Hänen yhteydessään. Jumalalla on jokaista ihmistä varten täydellinen suunnitelma. Ilman Häntä olemisen ja elämisen perimmäinen tarkoitus ei täyty.

1. askel - TARVITSEN JEESUSTA

Koska olen elänyt erossa Jumalasta, olen tehnyt elämässäni pahoja ja vääriä asioita itseäni ja toisia kohtaan... tarvitsen anteeksiantoa.
Jos jatkan elämääni Jumalasta välittämättä, joudun lopulta tuhoon eli iankaikkiseen eroon Hänestä. Jotta voisin aloittaa elämäni Jumalan yhteydessä, tarvitsen Jeesusta. Jeesus kuoli ristillä maksaakseen syntivelkani ja antaakseen siten kaikki pahuuteni ja rikokseni anteeksi. Ja koska Jeesus on myös herätetty kuolleista, Hän elää tänään ja voi siten olla minun voimani ja rohkeuteni uudessa elämässä Jumalan ihmisenä.

2. askel - TUNNUSTAN SYNTINI JUMALALLE

Uskon, että Jumalan tahto on vapauttaa ja pelastaa minut synneistäni, joita tekemällä elämäni kulkisi tuhoa kohti ja lopulta iankaikkiseen eroon Jumalasta.
Jeesus on elänyt ja kuollut minun puolestani, Hän on kärsinyt syntieni rangaistuksen ja tuomion. Tämän armon ja armahduksen saan uskoa ja hyväksyä todeksi omalle kohdalleni rukoilemalla esimerkiksi: 

“HERRA JEESUS, KADUN, ETTÄ OLEN TEHNYT SYNTIÄ JA VÄÄRYYTTÄ SINUA, LÄHIMMÄISIÄNI JA ITSEÄNI VASTAAN. ANNA MINULLE ANTEEKSI KAIKKI MINUN SYNTINI. TAHDON ANTAA ITSENI JA KOKO ELÄMÄNI SINULLE. KIITOS, ETTÄ TÄSTÄ LÄHTIEN OLET HERRANI JA JUMALANI JA JOHDATAT MINUA USKONTIELLÄ ETEENPÄIN.”

3. askel - USKOMALLA JEESUKSEEN SAAN SYNTINI ANTEEKSI

Käännyn Jumalan puoleen, teen parannuksen ja hylkään tietoisesti sellaiset asiat elämästäni, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia. Uskon ja luotan siihen, että Jeesus antaa syntini anteeksi.
Rukoilen, että Jeesus hallitsisi koko elämääni. Kiitän Jeesusta siitä, että hän on kantanut Golgatalla kaikki syntini. ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskaus ( = oikeudenmukainen), antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” Johanneksen ensimmäinen kirje, 1. luku ja 9. jae. Lisäksi Jeesus lupaa Johanneksen evankeliumissa, luku 6 ja jae 47 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.”

Rohkaisua raamatusta

Paavalin kirje roomalaisille 6:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jesaja 53:6
Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle
tielleen. Mutta Herra pani Hänen (Jeesuksen) päälleen kaikkien meidän
syntivelkamme.

Johanneksen evankeliumi 3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa,
ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.

Paavalin kirje roomalaisille 10:9-13
Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: Ei
yksikään, joka uskoo Häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä
kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja
kaikille, jotka huutavat Häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:12
Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.

(Raamattu kansalle 2012 -käännös)