Yhteys on voimavaramme

YHTEYS ON VOIMAVARAMME

Näillä sanoilla tahdon johdattaa meitä yhteyteen tänä kesänä. On
Jeesuksen tahto, että me olemme yhtä, että meillä olisi yksi sielu ja yksi
mieli. Tahdon, että me yhdessä rakentaisimme Jeesuksen Kristuksen
ruumista täällä Karstulassa, työ on yhteinen. Mitä tahansa teenkin,
osaisinpa tehdä sen me ajatuksella enkä minä mielellä. Kunpa minä
voisin vähetä ja Kristus kasvaa minussa. Kunpa Pyhä Henki saisi vallata
meidät ja tuoda yhteen. Olemme kuitenkin yksi ruumis, yhdessä ruumiis-
sa ei ole tilaa minä hengelle. Kaikki on yksi ja yksi on kaikki, jos yksi
kärsii, kaikki kärsii, jos yksi iloitsee, kaikki iloitsee, kaikki on yhteistä
yhdessä ruumiissa. Jeesus tahtoo, että me olemme yhtä niin kuin Hän ja
Isä ovat yhtä heissä. Isä ja Poika ovat kiinteästi toisissaan, ei ole toista
ilman toista. Yhteys toisiimme on todistus uskosta osattomille Isästä ja
hänen tahdostaan pelastaa maailma Jeesuksen kautta. Tahdon, että me
olisimme yhtä, tekisimme kaikkemme ollaksemme yhtä, yksimielisiä.
Liikkukaamme eteenpäin yhtenä ruumiina, kuvitelkaa jos toinen jalkasi
tahtoisi mennä eri suuntaan kuin toinen, tällaisessa tilanteessa hyvin toden näköisesti kaatuisimme. Menkäämme eteenpäin yhdessä!

Siunaten ja Jeesuksen täyteistä kesää toivottaen
Ensio Manni