Tiesitkö tämän Raamatusta? Mirva Muhonen

Olen asunut Lontoossa, Englannissa hieman yli vuoden ja olen vapaaehtoistyöntekijänä Missionuorissa. Missionuoret on kansainvälinen kristillinen lähetysjärjestö, jonka toiminta on hyvin monipuolista. Itse liityin Missionuoriin tammikuussa 2017, kun matkasin tänne viiden kuukauden mittaiseen Opetuslapseuskouluun. Kurssi olikin odotuksiani parempi kokemus ja kirjoitin viime vuonna paljon upeista kokemuksista henkilökohtaiseen blogiini. Opetuslapseuskoulun jälkeen koin oikeaksi jäädä töihin Missionuoriin ja se olikin sillä hetkellä minulle paras päätös.

Vuosi 2018 alkoi minulle parhaalla mahdollisella tavalla. Tammikuussa aloitin kolmen kuukauden mittaisen raamattukurssin BCC – Bible Core Course / Raamatun Ydin -kurssi. Oli kyllä taas ihan huippu kokemus! Jumala yllätti viikko viikolta uusilla asioilla ja paljon pääsi taas omaa sydäntään tutkimaan. Nämä viimeiset kuukaudet olivat minulle ikään kuin Jumalan leikkaussalissa oloa. Välillä nipisti, mutta kirurgina on Jumala, joten lopputulos on varmasti täydellinen.

Opiskelimme 15 kirjaa: Kirje Filemonille, Galatalaiskirje, Efesolaiskirje, Markuksen evankeliumi, Apostolien teot, Hebrealaiskirje, 1., 3. ja 5. Mooseksen kirja, Joosuan kirja, 1. ja 2. Kuningasten kirja, Jeremia, Haggai, Matteuksen evankeliumi ja Johanneksen ilmestys. Nämä kirjat opiskelimme yksityiskohtaisesti ja osan vain luimme ymmärtääksemme paremmin yhteyden eri kirjojen välillä. Vierailevat ja omat opettajamme opettivat meille historiallista taustaa sekä kirjoittajien ja alkuperäisen yleisön sen hetkisen tilanteen. Saimme kurssia varten uudet raamatut, jotka väritimme, alleviivasimme ja kommentoimme, jotta pääsimme syvälle kirjoitusten ydin sanomiin. Viisi päivää viikossa opiskelimme melko pakatulla aikataululla ja vietimme suurimman osan päivistä luokkahuoneessamme, mutta oli se sen arvoistakin.

On tottakai hyödyllistä oppia uutta informaatiota, mutta kaiken työn tarkoituksena oli ymmärtää suurempi kuva Jumalan suunnitelmasta aikojen alusta aikojen loppuun saakka sekä löytää raamatusta se Jumala, joka puhuu henkilökohtaisesti jokaiseen tilanteeseen. Se on tavallaan sama juttu kuin ihmistenkin kanssa. Jos tahdon tulla hyväksi ystäviksi jonkun kanssa, on loogista, että vietämme aikaa yhdessä keskustellen ja tutustuen toisiimme. Kun luottamusta syntyy enemmän, pystyn pikkuhiljaa alkaa päästämään tämän henkilön lähemmäksi sydäntäni ja kertomaan asioista, joista vain muutamat läheiset ihmiset tietävät. Luottamus antaa tilaa kertoa iloista ja suruista, ojentaa ja auttaa, neuvoa ja ottaa vastaan neuvoja, kuunnella ja tulla kuulluksi. Yhdessä vietetty aika antaa pikkuhiljaa rohkeutta mennä syvemmälle ystävyydessä, askel askeleelta. Näin on myös Jumalan ja Hänen sanansa kanssa. Kun vietämme aikaa lukien hänen sanaansa, annamme Jumalalle mahdollisuuden avata sydäntään meille. Mitä enemmän vietän aikaa Hänen kanssaan, sitä enemmän alan ymmärtää Hänen rakkauttaan ja hyvää suunnitelmaansa, niin minun elämälleni, läheisilleni ja koko maailmalle, askel askeleelta.

Jokaisen opiskellun kirjan lopussa teimme henkilökohtaisen sovelluksen omaan elämäämme. Monesti kirjoittaessani kotitehtäviä tuli esille alitajunnasta ja sydämestäni asioita, joita olin jättänyt käsittelemättä ajallaan. Nämä viimeiset kuukaudet olivat melkein kuin psykologilla käyntiä. Melko paljon tuli elämän tärkeysjärjestystä ajateltua ja paljon tuli vietettyä aikaa hiljaisuudessa pohtien. Ehkä yksi tärkeimmistä asioista, joita henkilökohtaisesti koin ja opin, että pelkkä Jumalan sanan lukeminen ääneen hoitaa sydäntä ja laittaa asioita järjestykseen. Ei tarvitse olla mikään raamattuinsinööri raamattua lukiessa. Lukiessamme emme loogisella ajattelulla ymmärrä kaikkea sitä hyvää mitä siitä seuraa, mutta jokin sisimpäämme rakennettu yhteys Taivaalliseen Isäämme on niin voimakas, että sanan lukeminen on kuin öljyä kuivalle koneistolle. Välillä se naurattaa ja välillä itkettää, mutta aina sen tulisi tuoda rauhan tunteen. Näin konkreettisella tavalla kurssin aikana miten paljon sain, mutta toisaalta varmasti olen myös saanut sellaista näkymätöntä hoitoa, etten sitä ehkä aivan heti ymmärrä tai huomaa. Varmasti myöhemmin elämässäni oivallan asioita mitkä nyt vielä ovat minulle näkymättömissä ja joitakin asioita en koskaan tässä osassa ikuisuutta ymmärrä. Luotan, että Isä kommunikoi minulle sydämensä salat, kun siihen on sopiva aika. Isän pohjimmainen tahto kuitenkin on puhua kaikesta mitä Isän sydämellä on, kun siihen löytyy lapsen kanssa oikea tilaisuus. Isä viisaudessaan antaa lapselleen aikaa kasvaa ja etsiä Häntä, jotta askel askeleelta suhteessa voidaan mennä syvemmälle. Ja näin lapsi saa rauhassa jatkaa matkaa, sillä hän luottaa Isäänsä.

Raamattu on elämän kirja, kun sitä käytetään yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Se puhuu totuutta, rakkautta ja Jumalan saloja ihmisten elämään ja auttaa rakentamaan oikeudenmukaisen ja myötätuntoisen yhteiskunnan. Jumala on antanut meille sanansa, jotta voisimme vakiinnuttaa taivaallista rakkauden valtakuntaa missä ikinä olemme ja vaikutamme. Kun raamattua ei laiteta käytäntöön lainsäädännössä alkavat monet tukipilarit yhteiskunnassa rapistua. Jumalan sanassa on niin voimakas elämä ja valo, että se uudistaa rappeutuneimmankin yhteiskunnan ja antaa kasvun kuivimmallekin maalle. Jumala haluaa antaa maalleen ja ihmisilleen kasvun ja elämän.

Jumalan suunnitelmat ovat maailman aikojen alusta alkaen olleet ainoastaan hyvät ja Hän rakastaa elämää. Hän rakastaa kasvua, Hän rakastaa valoa, Hän rakastaa nähdä lapsena, meidät, taistelemassa oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Hän on antanut meille kaikki mahdollisuudet elämään, Hän on elämän antaja. Hän antoi elämänsä ristillä meidän puolestamme, jotta meidän ei enää tarvitsisi elää kuolemassa, pimeydessä ja ahdistuksessa. Jumala, elämän luoja ja antaja, tuli ihmiseksi, Jeesukseksi ja kuoli puolestamme, jotta meillä olisi elämä! Hän kuoli, mutta nousi ylös kuolleista, näin voittaen kuoleman! Jumala teki näin, koska Hän rakasti meitä niin suunnattomasti. Tiedätkö miten paljon taivaallinen Isä on valmis tekemään puolestasi, vain ja ainoastaan koska Hän rakastaa sinua? Hänen rakkautensa on intohimoista. Hänen rakkautensa on täysin pettämätöntä. Hän raivaa tien viidakkoon vain ja ainoastaan löytääkseen ja pelastaakseen sinut pimeästä vankiluolasta. Hän ei pelkää pimeää luolaa, jossa olet vankina. Hänen valonsa ja elämän toivo on niin suuri, ettei mikään kahle koko maailmassa voi estää Häntä. Isä ei pelkää sydämesi pimeitä periä, niitä periä joita et ole näyttänyt kenellekään. Hän tietää sydämesi paremmin kuin sinä itse ja Hän tahtoo ottaa pois kaiken sinua kuristavan pimeän tuskan. Kun Hänen valonsa koskettaa noita pimeitä nurkkia, alkaa elämä saada tilaa. Uusi kasvu alkaa. Kuiva maa saa kasteen. Kivisydän muuttuu lihasydämeksi. Jostain syystä tämä sana “elämä” on niin paljon sydämelläni kirjoittaessani tätä. Isämme, ihmeellinen Jumalamme, Elämän Antaja tahtoo antaa elämän. Elämä on tarjolla sinulle tänään. Otatko sen vastaan nyt?
https://mirvamuhonen.blogspot.com/
ja enemmän tietoa Missionuorista löytyy http://www.ywamurbankeylondon.com/