Ajatuksia Jesajan kirjan 55. luvun äärellä

Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa. Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, ja annatte työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja sielunne nauttii yltäkylläisyydestä. Kallistakaa korvanne, tulkaa minun luokseni. Kuulkaa, niin sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, Daavidille antamani armolupauksen mukaisesti. (Jes. 55:1-3)

Meitä kutsutaan kuulemaan Herran ääntä ja tulemaan veden ääreen, Jumalan sanan kuuloon. Se on virvoittavaa ja raikasta kuin lähdevesi meidän janoomme ja se on ravitsevaa ruokaa nälkäämme. Sanonta “viini ja maito” viittaa hedelmätarhoihin ja karjatalouteen. Jumalan sana on sielullemme ja hengellemme parasta ravintoa, mitä löytyy, ja se tyydyttää meidät ja antaa meille yltäkylläisen elämän.

Jeesus lainasi Raamattua jakeesta 5. Moos. 8:3, kun hän sanoi: “Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta” (Matt. 4:4). Jeesuksen ristin sovitustyön kautta Jumala tarjoaa meille syntisille armoaan. Armahduksen vapauttava sana, evankeliumin ilosanoma, on hengen ravintoa elämäksi. Kun otamme sen vastaan, se antaa meille rikkaan elämän Jeesuksen kanssa jo täällä ajassa ja kerran ikuisen elämän Jumalan yhteydessä.

Hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Sinä kutsut kansan, jota et tunne, ja kansa, joka ei sinua tunne, rientää luoksesi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän korottaa sinut kunniaan. (Jes. 55:4-5)

Jeesus tuli paitsi omaisuuskansaansa Israelia myös kaikkia kansoja varten. Hän tuli Pelastajaksi, Vapahtajaksi synnin orjuudesta vapauteen. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja on korottanut hänet kunniaan, oikealle kädelleen taivaassa. Siellä hän rukoilee omiensa puolesta ja sieltä hän on myös tuleva takaisin Kuninkaana ja Herrana, jota saamme odottaa.

Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. (Jes. 55:6-7)

Meitä kehotetaan etsimään Herraa, niin kauan kuin se on mahdollista. Niin kauan kuin on elämää, jumalattoman on mahdollista tehdä parannus, hylätä tiensä ja kääntyä Herran puoleen. Jeesuksen luona on anteeksiantamus ja armahdus. Uhri on jo annettu Golgatalla ja se on riittävä tänäänkin. Kukaan ei ole liian huono tulemaan Jeesuksen luo. Häntä me saamme huutaa avuksi ja hän kuulee huutomme. Jeesus voi ja tahtoo armahtaa syntisen.

Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. (Jes. 55:8-9)

Me emme ymmärrä Jumalan teitä, ne ovat äärettömän paljon korkeammat kuin meidän tiemme. Hän on vanhurskas ja pyhä Jumala, kaiken yläpuolella oleva. Kuitenkin hän katsoo “sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto” hänen Sanansa edessä (Jes.66:2). Saamme luottaa Jumalaan, joka tietää, mikä on meille parasta, ja jättää kaikki asiamme hänen suuriin käsiinsä.

Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee: ei se palaa luokseni tyhjin toimin vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. (Jes. 55:10-11)

Jumalan sana tekee työtään ihmissydämessä. Kun me luemme ja kuulemme Raamatun sanaa, se vaikuttaa meissä tavalla tai toisella ravinnoksi ja elämäksi. Siksi sitä kannattaa harrastaa päivittäin. Evankeliumin sanan kylväminen sydämiin saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Ihminen joko muuttuu tai suuttuu. Kun Jumalan sana otetaan vastaan, se synnyttää ihmisen uudeksi.

Iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat edessänne riemuhuutoon, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiään. Orjantappuroiden sijaan kasvaa sypressejä, nokkosten sijaan myrttejä. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi, ikuiseksi merkiksi, joka ei häviä. (Jes. 55:12-13)

Jumalan yhteydessä meillä on paras vielä edessä.

Kaija Turunen