“Sanan ja rukouksen illat” tiistaisin

Illat tiistaisin alkavat lyhyellä Raamatun opetuksella, joka on tietoa rukouksesta sekä kehotusta ja rohkaisua rukoilemiseen.
Uskomme rukouksen muuttavaan voimaan ja siihen, että Jumala todella kuulee rukoukset. Rukousillassa jokaisella on mahdollisuus rukoilla ääneen useampiakin kertoja.
Rukoilemme oman kotikuntamme, Karstulan puolesta sekä monien ajankohtaisten asioiden, mm. seurakunnan toiminnan, lähetystyön, Israelin ja maailmanpolitiikan sekä oman maan herätyksen ja esivallan puolesta.

Paavali rohkaisi Timoteusta, Ensimmäinen Timoteuskirje, luku 2 ja jakeet 1-4
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien johtavassa asemassa olevien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. ”

Rukousilloissa rukoilemme myös puhelimitse, kirjeitse ja henkilökohtaisesti jätettyjen asioiden puolesta. Tahdomme siunata toinen toistamme, iloita iloitsevan kanssa, lohduttaa murheissa sekä tukea elämän koettelemuksissa ja kärsimyksissä.
Ns. ”sopimusrukouksen” tehokkuus, vaikuttavuus ja voima perustuvat Jeesuksen omiin sanoihin ja lupaukseen Matteuksen evankeliumi, luku 18 ja jakeet 19 ja 20 ”Vielä Minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen Minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellään.”

Rukousvastaukset rohkaisevat esirukoustyössä, kun nähdään, kuullaan ja koetaan, että Jumalan mielen mukaisella rukouksella on vaikuttavuutta. Niinpä rukousilloissa rukousvastaukset usein innoittavat myös yhteiseen ylistykseen ja kiitokseen.

Mikäli haluat, että huomioimme ja rukoilemme myös sinun asiasi puolesta, ota yhteyttä seurakuntalaisiimme tai lähetä tekstiviesti rukouspuhelimeen 040 1465412.

Israel -rukousilta kuukauden 2.tiistai

Rukousillassa on tarkoitus osallistua ympäri maailmaa kokoontuvien seurakuntien, ryhmien ja yksityishenkilöiden kanssa rukoilemaan ja paastoamaan Israelin puolesta Jesaja 62 luvun mukaan.
Tässä maailmanlaajuisessa rukousprojektissa esirukoilijat liittyvät yhteiseen rukoukseen myös Israelia ja Lähi-Itää koskevissa ajankohtaisissa asioissa.

Yhteinen rukousilta Vapaaseurakunnan kanssa kuukauden viimeisellä viikolla

Vuorotellen kuukauden viimeisenä tiistaina on rukousilta helluntaiseurakunnassa ja vuoroin torstaina rukousilta Vapaaseurakunnassa.