Rukouskokous

Sanan ja rukouksen illat tiistaisin klo 19

Paavali rohkaisi Timoteusta (1.Tim.2:1-4)

”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien johtavassa asemassa olevien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. ”

Rukoukset ja siten rukouskokouksetkin vaihtelevat tyyliltään. Tavallisimmin rukousilta alkaa lyhyellä Raamatun opetuksella, joka on usein konkreettista opetusta ja tietoa rukouksesta. Uskomme rukouksen muuttavaan voimaan ja siihen, että Jumala todella kuulee rukoukset. Rukousillassa jokainen voi rukoilla ääneen useampiakin kertoja. Rukoilija voi rukoillessaan vedota raamatunlupauksiin ja -paikkoihin.

Rukousilloissa rukoilemme oman kotikuntamme, Karstulan, puolesta sekä monien muiden ajankohtaisten asioiden, mm. seurakunnan, lähetyskenttien ja lähetystyöntekijöiden, Israelin ja oman maan herätyksen sekä esivallan puolesta. Yhteisten rukousaiheiden lisäksi haluamme myös siunata toinen toistamme, lohduttaa sekä kantaa toistemme kuormia. Ns. ”sopimusrukouksen” tehokkuus, vaikuttavuus ja voima perustuvat Jeesuksen omiin sanoihin Matt.18:19,20 ”Vielä Minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen Minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellään.”

Rukousvastaukset rohkaisevatkin rukoustyössä tavattomasti, kun konkreettisesti nähdään ja kuullaan, koetaan, että Jumalan mielen mukaisella esirukouksella on vaikuttavuutta. Niinpä rukousilloissa rukousvastaukset usein innoittavat yhteiseen ylistykseen ja kiitokseen.

Mikäli haluat, että huomioimme ja rukoilemme myös sinun asiasi puolesta, ota yhteyttä seurakuntalaisiimme tai lähetä tekstiviesti rukouspuhelimen nroon 040 1465412.

Yhdyshenkilönä Tapani Maanselkä, 0400 191414