Uskoontulon ensiaskeleet

Uskoontulon ensiaskeleet

Jo ennen kuin maailmankaikkeus luotiin, Jumalan tarkoitus oli, että ihmisen eläisi Hänen yhteydessään. Jumalalla on meitä jokaista varten täydellinen suunnitelma. Ilman Häntä elämästä puuttuu olennainen eikä olemisen perimmäinen tarkoitus täyty.

1. askel:

Tunnustan, että olen syntinen ja syntieni takia erossa Jumalasta, siksi tarvitsen anteeksiantoa.
Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat rikkoneet kapinoinnillaan Jumalan tahtoa vastaan. Suurin synti onkin se, ettei usko, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että Jeesus on sovittanut ristinkuolemalla ja ylösnousemuksella ihmisen kaikki synnit. Ilman tätä uskoa Jeesukseen on mahdotonta päästä Jumalan yhteyteen.

2. askel:

Uskon, että Jumalan tahto on vapauttaa ja pelastaa minut synneistäni, jotka vievät tuhoa kohti ja lopulta iankaikkiseen eroon Jumalasta.
Jeesus on elänyt ja kuollut ihmisen puolesta. Kuollessaan ristillä Hän kärsi synnin rangaistuksen ja tuomion. Tämän armon ja armahduksen ihminen voi uskoa ja hyväksyä todeksi omalla kohdallaan. Jeesus nousi myös ylös haudasta ja koska Hän elää tänään, Hän on myös ihmisen voima ja rohkeusi uudessa elämässä.

3. askel:

Käännyn Jumalan puoleen, teen parannuksen ja hylkään tietoisesti synnin elämästäni, uskon, että Jeesus antaa syntini anteeksi.
Tunnusta Jumalalle, ettet ole välittänyt elää Hänen tahtomalla tavalla ja pyydä sitä anteeksi. Rukoile, että Jeesus hallitsisi koko elämääsi. Kiitä Jeesusta siitä, että hän on kantanut Golgatalla kaikki syntisi. ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskaus ( = oikeudenmukainen), antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” Johanneksen ensimmäinen kirje, 1. luku ja 9. jae.

4. askel:

Ohessa ehdotus uskoontulorukoukseksi:
“HERRA JEESUS, KADUN, ETTÄ OLEN TEHNYT SYNTIÄ JA VÄÄRYYTTÄ SINUA, LÄHIMMÄISIÄNI JA ITSEÄNI VASTAAN. ANNA MINULLE ANTEEKSI KAIKKI MINUN SYNTINI. TAHDON ANTAA ITSENI JA KOKO ELÄMÄNI SINULLE. KIITOS, ETTÄ TÄSTÄ LÄHTIEN OLET HERRANI JA JUMALANI JA JOHDATAT MINUA USKONTIELLÄ ETEENPÄIN.”

Jos rukoilit tämän rukouksen vilpittömästä sydämestäsi, Jeesus lupaa Johanneksen evankeliumissa, luku 6 ja jae 47 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.”

Rohkaisua raamatusta

Paavalin kirje roomalaisille 6:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jesaja 53:6
Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle
tielleen. Mutta Herra pani Hänen (Jeesuksen) päälleen kaikkien meidän
syntivelkamme.

Johanneksen evankeliumi 3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.

Paavalin kirje roomalaisille 10:9-13
Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: Ei
yksikään, joka uskoo Häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä
kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja
kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:12
Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.

(Raamattu kansalle 2012 -käännös)