Luottamus Jumalaan, Elina Manni-Grönqvist

Jokin aika sitten autolla ajaessani alkoi mielessäni soida hengellinen laulu, joka kertoo luottamuksesta Jumalaan ja kehottaa meitä luottamaan Häneen. Laulu menee näin:

1. Kun Herran käteen aina luotan mä vaan, ei voimani lopu milloinkaan.
Kun Herran rakkauteen nyt luotan mä vaan, ei laulu sammukaan.

Kerto: Luota sä vaan Herran kätehen.
Luota sä vaan, Herran rakkauteen.
Katseesi kiinnä kultakaupunkiin,
on siellä riemu loputon.

2. Kun Herran käteen aina luotan mä vaan, niin kirkas on tieni ainiaan.
Kun Herran rakkauteen nyt luotan mä vaan, en eksy milloinkaan.
3. Kun Herran käteen aina luotan mä vaan, ei huolet mua paina matkallain.
Kun Herran rakkauteen nyt luotan mä vaan, on risti ilonain.
4. Kun Herran käteen aina luotan mä vaan, suo kaiken Hän mulle armossaan.
Kun Herran rakkauteen nyt luotan mä vaan, Hän kantaa voimallaan.
(Hengellinen laulukirja 358)

Tämän laulun yksi sana, luottamus, jäi minua erityisesti mietityttämään. Otin sitten hieman selvää luottamuksesta ja sanan merkityksestä.

Sivistyssanakirjassa sana luottamus määritellään jotakuinkin näin:
“Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa. Luottamus on uskoa, että luottamuksen kohde ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Luottamus on sitä, että uskomme ettei luottamuksen kohde halua pahaa, vaan tarkoittaa hyvää.”

Luottamus Jumalaan on yksi tärkeä osa uskoamme. Luottaa siihen, että Jumala on olemassa, Hän elää, Hän on luonut maailman ja meidät ihmiset, minutkin. Uskoa ja luottaa siihen, että Jumala lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle, että Jumala itse Jeesuksessa Kristuksessa sovitti meidän syntimme, jotta meillä on Jeesuksen kautta pääsy Isän Jumalan luokse. Jeesus on meidän uskomme perusta ja keskiö. 

Raamatussa sanotaan luottamukseen liittyen esimerkiksi näin Jeremia 17:7 “Siunattu se mies, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on.”
Siunattu on se mies (ja varmasti myös nainen), joka luottaa Herraan. Meidän turvamme on ikiaikojen Jumala.

Luottaa ja uskoa, että Jumala haluaa minulle vain ja ainoastaan hyvää. Tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty.

Meillä kaikilla elämässä tapahtuu monenlaisia asioita, hyviä ja huonoja. Ja kun olemme keskellä jotain suurta ahdistusta, on se sitten sairaus, taloudellinen ongelma, mikä tahansa vaikea asia tai tilanne, silloinkin tulisi luottaa Herraan, uskoa, että Hän ei halua minulle pahaa. Sanasta voimme lukea Jumalan huolenpidosta, jota Hän meille osoittaa. Jeesus meitä tästä muistuttaa esimerkiksi seuraavassa Raamatunkohdassa.

Matteuksen evankeliumi 6:2534 ”Sen tähden minä sanon teille: älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, siitä mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tai ’Mitä juomme?’ tai ’Mitä puemme päällemme?’  Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa.”

Myös Paavali rohkaisee meitä luottamaan Jumalan huolenpitoon, Paavalin kirje Filippiläisille 4:6-7: “Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Niin usein löydän itseni siitä tilanteesta, jossa epäilen ja mietin miksi Jumala on tämänkin asian minulle sallinut, mitä hyvää tässä ongelmassa on. Mutta siltikin, tulisi uskoa ja luottaa Häneen. 

Raamatussa sanotaan Heprealaiskirjeessä, luku 11 jae 1 “Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy.” Vuoden 1938 käännöksessä sanan varmuus tilalla on sana ojentautua.
Usko on luottamusta. Ja usein meidän tulee ojentautua, oikein suoristaa selkämme, Sanan lupauksiin.
Sanassa meille on luvattu, että Jeesus ei meitä jätä, Hän ei hylkää. Sanassa on myös luvattu, että meille ei anneta yhtään enempää kuin mitä jaksamme kantaa. Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme joka hetki, joka tilanteessa mitä elämässä tulee vastaan, Hän on sinun ja minun kanssani Pyhän Henkensä kautta.

Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, Hän lupasi, että Jumala lähettää meille puolustajan, Pyhän Hengen. Ja sen Hän totisesti teki. Tästä voidaan lukea Raamatusta Apostolien teoista luvuista 1 ja 2.

Pyhä Henki asuu jokaisessa Jeesuksen uskovassa kun olemme uudestisyntyneet ja kääntyneet Jeesuksen puoleen. Tähän voimme uskoa, Jeesus on meidän kanssamme Pyhän Hengen kautta ja Hän tietää tarkalleen mitä meidän itsekunkin elämässä milloinkin tapahtuu, eikä Hän jätä meitä yksin.

Luottamus Jumalaan on sitä, että uskomme ja luotamme Häneen, vaikka meillä ei olisikaan mitään takeita, että Hän vastaa. Jumala kyllä kuulee meidän kaikkien rukoukset. Hän vastaa niihin omalla ajallaan, omalla tavallaan. Kyllähän meidän Luojamme tietää meidän tarpeemme paremmin kuin me itse, sillä Hän ei näe vain tätä hetkeä vaan myös tulevaisuuteen.

Ystäväni. Tapahtuu elämässäsi juuri nyt mitä tahansa, luota Jeesukseen. Ojenna selkäsi suoraksi, käännä katseesi Jeesuksen ristiin. Jeesuksen ristissä meillä on täydellinen sovitus kaikista synneistä. Me kaikki olemme syntisiä, kuten Raamatussa sanotaan ja ainoastaan Jeesuksessa meillä on lunastus synneistä.

Paavalin kirje Roomalaisille 3:23-24 “sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”

Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Mutta Hän ei jäänyt siihen ristille, Jeesus nousi ylös taivaaseen. Hän elää tänä päivänä. Kun Jeesus täyttää meidän elämämme Pyhän Henkensä kautta, silloin me voimme elää elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. 

 En väitä että se on helppoa, mutta vain Jeesukselta saat avun kaikkeen. Usko ja luota Häneen. Luota siihen, että Jeesus on kanssasi Pyhän Henkensä kautta. Usko siihen, että Hän on kaikissa tilanteissa läsnä. Mikään ei voi meitä erottaa Jeesuksesta Kristuksesta. 

Näin meille sanotaan Raamatussa, Paavalin kirje Roomalaisille 8:38-39: “Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Haluan tähän loppuun jakaa vielä toisen hengellisen laulun, jonka sanat sopinevat tähän tekstiin oikein hyvin.

USKO JEESUKSEEN

1. Luottamuksen Jeesukseen voit asettaa.
koko elämäsi Hälle luovuttaa.
Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo,
Pyhä Henki sisimmässä  uutta luo.

Kerto: Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan,
se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan.
Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan,
johon tarttumalla elää uskallan.

2. Moniin rukouksiin vastauksen sain,
moniin vastausta odottelen vain.
Vaihtuu anomukset aina kiitokseen,
se totta on kun luottaa Jeesukseen.

3. Pyhän Hengen voimaa tänään tarvitaan,
pyytäessäin sitä varmasti myös saan.
Se tarkoitettu myöskin sulle on,
ota vastaan tämä voima maksuton.

Siunaavin terveisin, Elina